Om oss

Om oss

Om Maskinkurs

Maskinkurs AS startet opp i 2001 med kurssenter i Bergen. Kursene i Bergen avholdes vis a vis Bystasjonen, Vestre Strømkai 9. Vi er en av Norges ledende opplæringsvirksomheter innen sertifisert sikkerhetsopplæring. Vi har kontinuerlig vurdering av faginnholdet i henhold til lover og myndighetenes bestemmelser. Våre instruktører har solid yrkesfaglig bakgrunn. Maskinkurs AS kurser personell som skal bruke arbeidsutstyr definert i Arbeidsmiljøloven. Vi gir kompetansegivende kurs innen arbeidsutstyr, arbeidsvarsling og HMS. Vi er også faglig med å være en problemløser for industriens behov. Maskinkurs AS er en sertifisert opplæringsbedrift. Vi oppfyller de normative bransjekrav og utsteder dokumentasjon ved alle våre kurs. Elevene har ikke lov å være borte mer enn 10% fra vår skriftelig og/eller muntlig undervisning. Vi ønsker et nært samarbeid med partene i arbeidslivet. Vi arrangerer kurs over hele landet.

Våre ansatte Dane Kristoffersen Instruktør/Daglig Leder Tlf: 450 44 433 Mail: kurs@maskinkurs.com Fagområder:
 • Arbeid på veg
 • Personløfter
 • Masseforflyttningmaskiner
 • Truck
 • Kran
 • Stropp/anhuker
 • Varmtarbeid
 • Håndverktøy – sikkerhet og ansvar
Marie Ruud Skogedal Kontorfullmektig Tlf: 55 32 32 94 Espen Wie Instruktør/Ansvarlig arbeidsvarslingsplaner Tlf: 934 90 220 Fagområder:
 • Arbeid på veg
 • Arbeidsvarslingsplaner
 • Personløfter
 • Sikkerhet og ansvar
 • Masseforflyttningmaskiner
Ove Rasmussen Instruktør Tlf: 940 32 664 Fagområder:
 • Stillas
 • Truck
 • Personløfter
 • Sikkerhet og ansvar
 • Kran og stropp/anhuker
Ingen arrangement funnet!