Varmtarbeider kurs

Varmtarbeider kurs

Varmtarbeider kurs – Kurset er delt inn i to deler: Teori og praksisKurs for varmtarbeider/sveising – Sertifisert sikkerhetsopplæring

Vi holder helg – uke og kveldskurs. Mail: kurs@maskinkurs.no

Ved varmtarbeid er det viktig at nødvendige sikkerhetsinstrukser følges. Alle som driver med varmtarbeid på arbeidsplassen skal derfor ha sertifisert sikkerhetsopplæring som er et krav fra arbeidstilsynet og forsikringsselskap i Norge.

Ved varmtarbeid mener vi for eksempel sveising, lodding, sliping, skjæring og lignende arbeider som skaper gnist og ild.

Det er kun minutter som skiller et lite branntilløp fra en stor brannkatastrofe.

Du blir en arbeidstaker med evne til rasjonelle handlinger for å begrense skadeomfanget i en brannsituasjon ved å tilegne deg:

  • Kunnskaper
  • Ferdigheter og holdninger som vil påvirke hvordan det varme arbeidet gjennomføres.

Hvordan oppnå sertifikat for sikkert varmtarbeid:
Kurset er delt inn i 2 deler:

  • Teori om varmearbeid
  • Brannslukkingsøvelse
  • Krav til gjennomføring av brannslukkingøvelse.

Grunnkurs Pris: kr 1.999,-

Brannslukking Pris: kr 500,-

Grunnkurs: 7,5 timer.

Aktuelle lover: Lov om brannfarlig vare med forskrifter og veiledninger

Vi arrangerer gjerne bedriftsintern opplæring.

Ingen arrangement funnet!