Truckførerkurs

Truckførerkurs
 • KurspakkerTeorikurs for truckførerbevis T1-T5

 • StedVestre strømkai, Bergen. Andre steder etter avtale.

 • Prisfra kr 3.600,-

 • Varighet22 timer

 • Praktisk6 timer praksis bruk modul 3.2 med godkjent instruktør

 • StedSted Vestre strømkai, Bergen eller etter avtale.

 • PrisEtter avtale

 • Varighet14 timer/20 timer

 • Mengdetrening Mengdetrening 14 timer med opplæringsvirksomhet eller 20 timer med bedriftsopplæring.

 • StedVestre strømkai, Bergen eller etter avtale.

 • PrisEtter avtale

 • Varighet14 timer/20 timer

 • OppkjøringVed opplæringsvirksomhet eller i bedriften

 • StedVestre strømkai, Bergen, eller etter avtale

 • Prisfra kr 975.-

 • Varighet2 timer

Truckførerkurs T1-T5 pakkepris

Truckførerpakkepris


Truckførerbevis


Pakken inkluderer teorikurs truck T1-T5, praktisk kjøretrening motvekt truck T4 og oppkjøring på T4 hos Maskinkurs AS.

Forkunnskap: Ingen
Pris: 6.500,-.

Truckføreropplæring inneholder en teoridelen og en praksisdel. Praksisdelen gjennomføres med instruktør og fadder-opplæring eller kun med instruktør.

Våre truckførerkurs i Bergen blir holdt i våres lokaler i Vestre Strømkai 9, vis a vis Bystasjonen.
Vi holder gjerne kurs internt i din bedrift, ta kontakt med oss om du ønsker et tilbud.

Kurset dekker T1, T2, T3, T4 og T5.

Kursets målsetning:
Hensikten med denne opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av truck.

Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens virkemåte, konstruksjon, vedlikehold og praktisk bruk, slik at man forhindrer ulykker i forbindelse med truckkjøring.

Hva kreves for å få truckførerbevis?
Først må kandidaten gjennomføre et teorikurs gjennom opplæringsvirksomhet.

For praksis gjelder:

 • Enten 20 timer praktisk opplæring med bedriftsintern/fadderopplæring.
 • Eller 14 timer praktisk opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet.
 • Etter 20 undervisningstimer med fadder eller 14 timer opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet må instruktør fra opplæringsvirksomhet gjennomføre oppkjøring med kandidaten.

Innhold teorikurs for truckførerbevis:

 • Innledning
 • Trucktyper
 • Truckens konstruksjon og virkemåte
 • Kontroll og ettersyn
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Trafikk og sikkerhetsbestemmelser
 • Arbeidsmiljø
 • Farlig gods

I tillegg kommer praktisk trening for å få truckførerbevis:

 • 6 timer praktisk bruk mod 3.2 med godkjent instruktør.
 • 14 timer praktisk mengde trening med opplæringsvirksomhet eller 20 timer med bedriftsopplæring.
 • Våre kurs er også lagt opp for de som har lese- og skrivevansker.

Pris på teoridelen til truckførerbevis kr. 3.600,-

Pris på oppkjøring kr 975,-

Vi kan også være behjelpelig med praksis. Priser fra 2.500,- pr truck type.

Se også våre andre truckførerkurs; T8 kurs for stortruck og C1-C2 kurs for teleskoptruck og kurs i sikkerhet, ansvar og kontroll modul 1.1

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?
Om du skulle ønske mer informasjon om kurset og veien til kompetansebeviset send en e-post til kurs@maskinkurs.no eller bruk vårt kontaktskjema.

Klasse T1, T2, T3, T4, T5, T20 t.o.m. 10 tonn løftekapasitet

 • T1= Palletrucker og ledetrucker- stablere uten permanent førerplass
 • T2= Skyvemasttruck og støttebenstrucker
 • T3= Svinggaffeltruck og høytløftende plukktruck
 • T4= Motvektstruck
 • T5= Sidelaster
 • T20= Andre typer trucker må beskrives

Vi driver også med bedriftsopplæring med instruktør eller fadderordning. Ta kontakt med oss for pris.

 

Ingen arrangement funnet!