Anleggsmaskiner

Anleggsmaskiner
Dsc02943edit
 • Kurspakker: Teorikurs for masseforflytningsmaskiner M1-M6
 • Sted: Vestre strømkai 9, Bergen. Andre stedere etter avtale.
 • Pris: kr 4750,-
 • Varighet: 32 timer
 • Praktisk bruk: Praksis bruk modul 3.1 med godkjent instuktør
 • Sted: Etter avtale
 • Pris: Kr 3500,-
 • Varighet: 8 Timer
 • Mengdetrening: Mengdetrening 32 timer med opplæringsvirksomhet eller 32 timer med bedriftsopplæring.
 • Sted: Etter avtake
 • Pris: Pris etter avtale/erfaring
 • Varighet: 32 Timer
 • Oppkjøring: Oppkjøring med aktuell maskintype
 • Sted: Etter avtale
 • Pris: Kr 975,-
 • Varighet: 2 timer

Anleggsmaskiner – Klasse: M1-M6 og M20 

Masseforflyttningsmaskin opplæringen inneholder en teoridel og en praksisdel. Praksisdelen gjennomføres med instruktør og fadder-opplæring eller kun med instruktør.

Våre Masseforflyttnings-/anleggkurs i Bergen blir holdt i våres lokaler i Vestre Strømkai 9, vis a vis Bystasjonen.
Vi holder gjerne kurs internt i din bedrift, ta kontakt med oss om du ønsker et tilbud.

Kurset dekker den teoretiske delen for følgende:

 • M1 Doserkurs
 • M2 Gravemaskinkurs
 • M3 Veihøvelkurs
 • M4 Hjullasterkurs
 • M5 Traktorgraverkurs
 • M6 Dumperkurs
 • M20 Andre maskiner

Hva kreves for å få masseforflyttnings-/anleggmaskin bevis?

 • Først må kandidaten gjennomføre et teorikurs gjennom opplæringsvirksomhet.

For praksis gjelder:

Enten 32 timer praktisk opplæring med bedriftsintern/fadderopplæring.
Eller 32 timer praktisk opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet.
Etter 32 undervisningstimer med godkjent fadder eller 32 timer opplæring med instruktør fra opplæringsvirksomhet må instruktør fra opplæringsvirksomhet gjennomføre oppkjøring med kandidaten.

Innhold teorikurs for masseforflytningsmaskiner:

Innledning

 • Lover og forskrifter
 • Arbeidsmilijø, ansvar og konsekvenser
 • Ytre miljø, miljøvern
 • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
 • Farlig gods
 • Krav til maskinfører
 • Maskintyper, brukerområder og betjening
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Geoteknikk og stabilitet
 • Sikkerhet og ulykker

I tillegg kommer praktisk trening for å få masseforflyttnings-/anleggmaskin:

 • 8 timer praktisk bruk mod 3.1 med godkjent instruktør.
 • 32 timer praktisk mengde trening med opplæringsvirksomhet eller 32 timer i bedriftsopplæring med godkjent fadder.
  Pris fra 3.500,-

Etter endt opplæring må det gjennomføres oppkjøring i klassen pris fra 1.200,-.

Våre kurs er også lagt opp for de som har lese- og skrivevansker.

Pris på teoridelen til maskinførerbeviset er kr 4.750,- i Bergen og kr 5.750,- i Hordaland.

Pris på oppkjøring kr 975,- (Bergen) og 1.200,- i Hordaland (Det kan komme tillegg på Km)

Ingen arrangement funnet!